Konferencja IREM Polska

21.11.2013
Dla profesjonalistów i o profesjonalnym zarządzaniu w sporcie – Konferencja „Zarządzanie obiektami sportowymi”

 

| W dniu 20 listopada 2013 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, odbyła się konferencja pod nazwą „Zarządzanie obiektami sportowymi”. Patronat nad nią sprawowały m.in. Ministerstwo Sportu oraz Polski Komitet Olimpijski. Podczas konferencji po raz pierwszy, oficjalnie zaprezentowany został TM Symulator S – unikalne w skali kraju narzędzie szkoleniowe do zarządzania obiektami sportowymi.

Zdjęcie z konferencji

W arkana sytuacji nieruchomości sportowych na polskim rynku wprowadził słuchaczy pan Tadeusz Brach, prezes Polskiego Oddziału Instytutu Zarządzania Nieruchomościami IREM. IREM Polska, jako wiodąca instytucja w branży nieruchomości, stanowi autorytet w tym obszarze działań.

Podczas prezentacji pan prezes Brach wskazał na kilka czynników mających zasadniczy wpływ na dzisiejszy obraz rynku tychże nieruchomości, m.in. na:

  • brak standardów i wzorów profesjonalnego zarządzania – tzw. najlepszych praktyk,
  • brak integracji środowiska zarządców nieruchomości sportowych,
  • niechęć do wzbogacania wiedzy i podnoszenia kompetencji kadry menedżerskiej zarządzającej obiektami sportowymi w Polsce,
  • nieuregulowaną sytuację własnościową obiektów sportowych będących w gestii miast i gmin.

Zdjęcie z konferencjiTym samym program konferencji został pomyślany w taki sposób, aby uczestnicy mogli nie tylko zapoznać się z obecną sytuacją panującą w branży, ale i uzyskać praktyczną wiedzę nt. wykorzystania wiedzy i umiejętności dla profesjonalizacji kadry menedżerskiej oraz działań zmierzających do poprawy funkcjonowania obiektów sportowych. Swoje wystąpienia mieli więc prelegenci reprezentujący władze samorządowe, związki sportowe oraz firmy zarządzające obiektami sportowymi. Ponadto, bardzo ciekawą i efektywną formę współpracy pomiędzy partnerami z sektorów publicznego i prywatnego (Partnerstwo Publiczno – Prywatne – PPP) zaprezentował dr Rafał Cieślak. Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu z konferencji, który wkrótce będzie dostępny na naszej stronie internetowej.

Punktem kulminacyjnym programu konferencji była prezentacja nowoczesnego narzędzia szkoleniowego TM Symulator S – narzędzia, które w profesjonalny sposób, wprowadzając uczestników w świat obiektów sportowych i bazując na realnych danych zaczerpniętych z GUS, wspomaga podnoszenie kompetencji oraz naturalny sposób uczenia się. Symulator to wiedza i praktyka w jednym, a doskonała forma graficzna oraz forma przekazu zdecydowanie wspomoże Państwa w działaniach we własnych obszarach zawodowych.

Zapraszamy na stronę symulatora: www.tmsymulator.pl.

Komentowanie jest wyłączone