Podsumowanie konferencji

03.02.2014
Film podsumowujący konferencję „Zarządzanie obiektami sportowymi” z dn. 20.11.2013

 

| Dzisiejszy rynek nieruchomości zmienia się w bardzo dynamiczny sposób, przy jednoczesnym krystalizowaniu się wąskich specjalizacji charakterystycznych dla danych nieruchomości. TMMENTIS dostrzegając ogromny potencjał drzemiący w nieruchomościach sportowych, aktywnie działa w tym obszarze i dąży do wprowadzenia najlepszych praktyk i wzorców w zakresie zarządzania obiektami sportowymi. W odpowiedzi na wyartykułowaną z rynku potrzebę profesjonalizacji działań kadry zarządczej obiektów sportowych, TMMENTIS była współgospodarzem konferencji „Zarządzanie obiektami sportowymi”, która miała miejsce w Warszawie w dn. 20 listopada 2013 r. Prelegenci konferencji zorganizowanej przez IREM Polska – patrona sztandarowego produktu firmy TMMENTIS – symulatora szkoleniowego obiektów sportowych TM Symulator S, testowanego przez IREM, to praktycy od lat działający w branży nieruchomości o specjalizacji sportowej. Każdy z nich podniósł na forum ważkie dla branży problemy, oczekiwania i potrzeby wskazując na kluczowe kwestie, które ją determinują. Co więcej, przedstawione zostały pożądane kierunki działań oraz nowe trendy pojawiające się na permanentnie zmieniającym się rynku nieruchomości. Prowadzącym i moderatorem konferencji był pan Adam Polanowski – prorektor i współzałożyciel Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.

Prezes IREM Polska pan Tadeusz Brach, wyszczególnił w swoim wystąpieniu kluczowe czynniki warunkujące rynek nieruchomości sportowych, w tym młody rynek, nieuregulowaną sytuację własnościową, dualizm celów właścicieli i zarządców nieruchomości, brak pomysłów na zagospodarowanie istniejącej infrastruktury sportowej oraz brak przygotowania zarządczego. Wskazał także na zbyt małe wykorzystanie usług outsourcingowych, które mogłyby wspomóc optymalizację działań w obiektach sportowych. Należy podkreślić, że IREM Polska to polski oddział jednej z najbardziej prestiżowych na świecie organizacji zajmujących się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami – IREM (Institute of Real Estate Management).

Pan Andrzej Czernek, Dyrektor Generalny Fundacji Teraz Polska wskazuje na niewykorzystany potencjał ludzi wywodzących się ze środowisk sportowych, w tym byłych sportowców. Byli sportowcy to ludzie, którzy posiadają ogromną wiedzę i kwalifikacje, a odpowiednio pokierowani mogliby stać się ogromnym wsparciem dla działań zarządczych m.in. klubów sportowych. Stąd działania Fundacji i stworzenie programu wsparcia dla byłych olimpijczyków.

Dr Rafał Cieślak z Kancelarii Prawnej Kordasiewicz – Cieślak, porusza bardzo istotną kwestię tzw. Partnerstwa – Publiczno Prywatnego, które w Polsce wciąż napotyka wiele obaw. Obawy te to pochodna niewiedzy, która wynika z braku chęci do poznawania i wdrażania w życie nowych rozwiązań. Dr Cieślak podkreśla, że PPP to nie tylko wartość finansowa przekazana przez partnera prywatnego, ale i ogromna wiedza, która jest nieoceniona dla funkcjonowania i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Prezes Zarządu Fundacji Best Place, pan Adam Mikołajczyk wskazuje jak ważne w otoczeniu społecznym są miejskie i gminne ośrodki sportowo – rekreacyjne. Sport jest kluczowym elementem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w warstwie społeczno – ekonomicznej, stąd tak istotne jest dbanie o infrastrukturę sportową i jej rozwój.

Dzisiejszy, polski rynek sportowy to także raczkujący na nim sportowy marketing. Tą zależność wykazuje Jacek Ciesielski, General Manager z Master Management Group stwierdzając:. „Jest bardzo dużo menedżerów sportu, a bardzo mało marketingowców sportu (…)”. Brak profesjonalnego marketingu sportowego to umniejszanie potencjału obiektów i klubów sportowych oraz duży błąd w budowaniu ich wizerunku.

Konferencję zamyka wystąpienie burmistrza podwarszawskiej Gminy Błonie, pana Zenona Reszki, który pokazuje jak wiele trzeba woli i determinacji, aby stworzyć profesjonalną infrastrukturę sportową, która będzie odpowiadała na potrzeby mieszkańców.

Wszystkie powyższe aspekty tworzą funkcjonalną całość. Nie zapominajmy, że w profesjonalnym zarządzaniu nie może zabraknąć żadnego ogniwa, stąd konieczność integrowania się kadry zarządczej, budowania jej potencjału na bazie wiedzy i doświadczenia oraz wspólne, kompleksowe działania.

Komentowanie jest wyłączone