O FIRMIE

WIZJA

W obliczu zmian zachodzących na współczesnym rynku nieruchomości sportowych, dynamicznego rozwoju tych nieruchomości, braku standardów oraz wzorów obowiązujących w obszarze zarządzania nieruchomościami sportowymi, TMMENTIS dostrzegła konieczność wprowadzenia profesjonalnych praktyk w zarządzaniu nieruchomościami sportowymi.

 

StadionOsiągnięcie powyższego założenia będzie możliwe poprzez:

  • dążenie do wzrostu wiedzy i kompetencji kadry menedżerskiej zarządzającej obiektami sportowymi w Polsce,
  • wsparcie długofalowego procesu zmiany mentalności kadry zarządczej,
  • integrację środowiska menedżerskiego szeroko rozumianych obiektów sportowych,
  • przekazywanie i utrwalanie najlepszych praktyk w zarządzaniu nieruchomościami sportowymi.

MISJA

TMMENTIS dąży do budowy trwałej i silnej organizacji, która docelowo stanie się wiodącą marką w dziedzinie zarządzania nieruchomościami sportowymi w Polsce, rozwijając się w sposób zrównoważony i długofalowy.

 

Działania TMMENTIS opierają się na trzech głównych filarach: eksperckości wynikającej z wysokiego poziomu merytorycznego ludzi tworzących firmę, kompleksowości  polegającej na przygotowaniu i realizacji pełnej, profesjonalnej oferty w zakresie zarządzania obiektami sportowymi oraz wysokiej jakości świadczonych usług.

MisjaDla osiągnięcia powyższego założenia przyjmuje się następujące zasady:

  • poszanowania wzajemnych działań wewnątrz struktury firmy,
  • współpracy i wymiany informacji niezbędnych do profesjonalnego wykonywania zadań,
  • uczciwości, wzajemnej życzliwości i zaangażowania.
Firma TMMENTIS będzie brała czynny udział w działaniach stanowiących społeczną odpowiedzialność biznesu poprzez udział w wybranych wydarzeniach.

Komentowanie jest wyłączone