Wizja

WIZJA

W obliczu zmian zachodzących na współczesnym rynku nieruchomości sportowych, dynamicznego rozwoju tych nieruchomości, braku standardów oraz wzorów obowiązujących w obszarze zarządzania nieruchomościami sportowymi, TMMENTIS dostrzegła konieczność wprowadzenia profesjonalnych praktyk w zarządzaniu nieruchomościami sportowymi.

 

StadionOsiągnięcie powyższego założenia będzie możliwe poprzez:

  • dążenie do wzrostu wiedzy i kompetencji kadry menedżerskiej zarządzającej obiektami sportowymi w Polsce,
  • wsparcie długofalowego procesu zmiany mentalności kadry zarządczej,
  • integrację środowiska menedżerskiego szeroko rozumianych obiektów sportowych,
  • przekazywanie i utrwalanie najlepszych praktyk w zarządzaniu nieruchomościami sportowymi.

Komentowanie jest wyłączone