Audyt obiektów sportowych

Punktem wyjścia dla zdiagnozowania potrzeb, a co za tym idzie możliwości zoptymalizowania działań i usprawnienia organizacji jest przeprowadzenie audytu wewnątrz Państwa jednostki.

 

AudytAudyt pozwala w sposób niezależny i obiektywny ocenić kondycję Państwa obiektu sportowego. Jego podstawową rolą jest  zbadanie zgodności prowadzonych działań z przepisami prawa, normami, jak również wewnętrznymi regulaminami i przepisami. Niemniej istotne jest także wskazanie ewentualnych niezgodności, które mogą dla danego obiektu stanowić ryzyko prawne czy finansowe. Audyt pozwala również sprawdzić tak zwane procedury kontrolne, które pozwolą na zarządzanie obiektem we właściwy sposób także w przyszłości. Należy pamiętać, że ocena opiera się nie tylko na oświadczeniach słownych osób odpowiedzialnych, ale i na konkretnej dokumentacji, która jest wskazana w wytycznych audytowych określonych dla danej branży.

TMMENTIS współpracuje z audytorami, którzy przeprowadzili już kilkadziesiąt audytów w jednostkach sportowych na terenie całego kraju. Tym samym gwarantujemy Państwu profesjonalizm, rzetelność i ogromne doświadczenie.

Na bazie audytu przeprowadzonego przez naszych audytorów proponujemy przygotowanie Planu Zarządzania Nieruchomością, szkolenie pracowników z uwzględnieniem wyników audytu lub przygotowanie kompleksowej, dedykowanej oferty składającej się z przygotowania dokumentacji, szkolenia i upgrade’u rozwiązań w obiekcie sportowym.

Komentowanie jest wyłączone