GRUPA DOCELOWA

Oferta firmy kierowana jest do:

Grupa docelowa

 • miejskich i gminnych ośrodków sportu i rekreacji,
 • wydziałów sportu w urzędach miejskich i powiatowych,
 • administracji rządowej i samorządowej – Ministerstwa Sportu, urzędów wojewódzkich,
 • prywatnych ośrodków, klubów sportowych, stowarzyszeń,
 • uczelni wyższych,
 • czasopism i portali branżowych,
 • partnerów biznesowych z różnych branż,
 • ekspertów,
 • firm poszukujących współpracy w branży zarządzania nieruchomościami,
 • byłych i obecnych sportowców zawodowych i amatorskich,
 • klientów indywidualnych, który chcą szkolić się w kierunku zarządzania nieruchomościami sportowymi,
 • inwestorów polskich i zagranicznych.

 

Komentowanie jest wyłączone