Plany zarządzania nieruchomością

Profesjonalne zarządzanie nieruchomością sportową musi opierać się o Plan Zarządzania. Aby obiekt był rentowny, silny wizerunkowo i przynosił korzyści, w działaniach osób zarządzających nie może być miejsca na dowolność i działanie według uznania.

 

Plan

Rzetelnie opracowany Plan powinien zostać przygotowany w oparciu o audyt nieruchomości, ponieważ tylko wówczas możliwe jest stworzenie dokumentu, który będzie faktycznie odzwierciedlał, a następnie wspierał wdrożenie celów właściciela oraz poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Plan Zarządzania Nieruchomością opiera się więc o aktualny stan badanej jednostki i wskazuje na krótko- i długookresowe cele z uwzględnieniem sytuacji obiektu oraz otoczenia konkurencyjnego.

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu audytu obiektu sportowego, Planu Zarządzania Nieruchomością i wsparcia przy jego wdrażaniu.

 

Komentowanie jest wyłączone